Edwardian, Telford
Lean-to, Telford
Gable End, Telford
Edwardian, Telford
Double Hipped Edwardian, Telford
Edwardian, Telford